Ezek is érdekelhetik:
Bezárás
Wohncontainer
Wohncontainer
9 950 EUR
Új konténerház
Új konténerház
2 621 EUR
ARMPOL / Military container body
ARMPOL / Military container body
27 520 EUR
Új ARMPOL / Military container body / NEW / UNUSED / 2020
Új ARMPOL / Military container body / NEW / UNUSED / 2020
26 210 EUR
Új Модель 42
Új Модель 42
15 960 EUR
Új konténerház
Új konténerház
ár érdeklődésre

Új konténerház

PDF
7 646 EUR
Nettó ár
35 000 PLN
≈ 2 750 000 Ft
9 404,58 EUR
Bruttó ár
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Típus konténerház
Gyártási év 01/2021
Saját tömeg 5000 kg
Szállítási hossz 7.1 m
Helyszín Lengyelország Jarosław
Feltöltés dátuma több mint egy hónapja
Autoline azonosító EJ24719
PDF
Leírás
Külméret 7 m × 3 m × 3.3 m
Szállítási méretek 7.1 m × 3.14 m × 3.3 m
Állapot
Állapot új
Leírás
Szín narancs
Részletes információk
Angol
F.H.U "MASTERTEC" is a producer of: SUMMER HOUSES, OFFICE CONTAINERS, SHOPPING PAVILIONS, GUEST HOUSES

The advertisement concerns a holiday home with external dimensions of 3.00 x 7.00 m.

The height at the top is 3.30 m.

The cottage is fully insulated.

Walls and roof: 120 mm thick polyurethane core sandwich panel - heat transfer coefficient 0.19 W / m2K.
Warm aluminum window joinery (large windows), SAFETY GLASS U = 1.0 W / m2K. Small PVC windows
Warm aluminum door with a thermal break, SAFETY GLASS U = 1.0 W / m2K.
Floor: longitudinal and transverse profiles - truss, trapezoidal sheet, insulation layer, moisture-resistant floor board, linoleum flooring, skirting boards.
Gutter system on two sides.

HOUSE COMMERCIAL PAVILION OFFICE CONTAINER MASTERTEC

We have Certificates, Approvals or Declarations of Conformity for all materials used in the production of our facilities.

As the structure is made of a self-supporting steel frame, it does not require a foundation or screed, but only support points !!!

As a manufacturer, we offer the execution of objects in any dimensions, colors (25 to choose from), any dimensions and the arrangement of windows and doors.

Optionally, at the customer's request, we offer the possibility of retrofitting, e.g. with:

- partition walls, comprehensive toilets, kitchenettes
- electrical, lighting and heating installations
- air conditioning.

This announcement is for reference only. We also implement projects according to the client's proposal

The product that we offer in our auction is also a perfect solution to open an office of any type.

We provide solid workmanship as well as stylish and high-quality external and internal finish of our products.
Teljes megjegyzés mutatása
F.H.U "MASTERTEC" ist Hersteller von: SOMMERHÄUSERN, BÜROBEHÄLTERN, EINKAUFSPavillons, GÄSTEHÄUSERN

Die Anzeige betrifft ein Ferienhaus mit Außenabmessungen von 3,00 x 7,00 m.

Die Höhe oben beträgt 3,30 m.

Das Haus ist voll isoliert.

Wände und Dach: 120 mm dicke Sandwichplatte mit Polyurethankern - Wärmeübergangskoeffizient 0,19 W / m2K.
Warme Fensterschreinerei aus Aluminium (große Fenster), SICHERHEITSGLAS U ​​= 1,0 W / m2K. Kleine PVC-Fenster
Warme Aluminiumtür mit thermischer Trennung, SICHERHEITSGLAS U ​​= 1,0 W / m2K.
Boden: Längs- und Querprofile - Fachwerk, Trapezplatte, Dämmschicht, feuchtigkeitsbeständige Bodenplatte, Linoleumboden, Fußleisten.
Dachrinnensystem auf zwei Seiten.

HOUSE COMMERCIAL PAVILION BÜROBEHÄLTER MASTERTEC

Wir haben Zertifikate, Zulassungen oder Konformitätserklärungen für alle Materialien, die bei der Herstellung unserer Anlagen verwendet werden.

Da die Struktur aus einem selbsttragenden Stahlrahmen besteht, ist kein Fundament oder Estrich erforderlich, sondern nur Stützpunkte !!!

Als Hersteller bieten wir die Ausführung von Objekten in beliebigen Abmessungen, Farben (25 zur Auswahl), beliebigen Abmessungen und Anordnungen von Fenstern und Türen an.

Optional bieten wir auf Kundenwunsch die Möglichkeit der Nachrüstung an, z.

- Trennwände, umfassende Toiletten, Küchenzeilen
- Elektro-, Beleuchtungs- und Heizungsanlagen
- Klimaanlage.

Diese Ankündigung dient nur als Referenz. Wir setzen auch Projekte nach Kundenwunsch um

Das Produkt, das wir in unserer Auktion anbieten, ist auch eine perfekte Lösung, um ein Büro jeglicher Art zu eröffnen.

Wir bieten solide Verarbeitung sowie stilvolle und hochwertige Außen- und Innenausstattung unserer Produkte.
F.H.U "MASTERTEC" jest producentem : DOMKÓW LETNISKOWYCH, KONTENERÓW BIUROWYCH, PAWILONÓW HANDLOWYCH, STRÓŻÓWEK

Ogłoszenie dotyczy domku letniskowego o wymiarach zewnętrznych 3.00 x 7.00 m.

Wysokość w szczycie 3.30 m.

Domek jest w całości izolowany.

Ściany oraz dach : płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 120mm - współczynnik przenikania ciepła 0,19 W/m2K.
Stolarka okienna z ciepłego aluminium(duże witryny), SZYBA BEZPIECZNA U=1.0 W/m2K. Małe okna PVC
Drzwi z ciepłego aluminium z przekładką termiczną, SZYBA BEZPIECZNA U=1.0 W/m2K.
Podłoga : profile wzdłużne oraz poprzeczne - kratownica, blacha trapez, warstwa izolacji, płyta podłogowa wilgocioodporna, wykładzina linoleum, listwy przypodłogowe.
System rynnowy na dwie strony.

DOMEK PAWILON HANDLOWY KONTENER BIUROWY MASTERTEC

Na wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji naszych obiektów posiadamy Certyfikaty, Atesty lub Deklaracje zgodności.

Ponieważ obiekt tworzy rama stalowa samonośna nie wymaga fundamentu ani wylewki lecz jedynie punkty podparcia!!!

Jako producent oferujemy wykonanie obiektów w dowolnych wymiarach, kolorach (25do wyboru), dowolne wymiary oraz rozmieszczenie okien i drzwi.

Opcjonalnie na życzenie Klienta oferujemy możliwość doposażenia np. w :

- ścianki działowe, kompleksowe toalety, aneksy kuchenne
- instalacje elektryczne, oświetleniowe oraz grzewcze
- klimatyzacje.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie poglądowy. Realizujemy również projekty według propozycji klienta

Produkt który oferujemy w naszej aukcji to również doskonałe rozwiązanie do otworzenia biura w dowolnym charakterze.

Zapewniamy solidne wykonanie a także stylowe i na wysokim poziomie wykończenie zewnętrzne oraz wewnętrzne naszych wyrobów.
F.H.U "MASTERTEC" je výrobcom: LETNÝCH DOMOV, KANCELÁRSKYCH KONTAJNEROV, NÁKUPNÝCH VLASTNOSTÍ, PENZIÓNOVÝCH DOMOV

Reklama sa týka rekreačného domu s vonkajšími rozmermi 3,00 x 7,00 m.

Výška na vrchole je 3,30 m.

Chata je úplne zateplená.

Steny a strecha: sendvičový panel z polyuretánového jadra s hrúbkou 120 mm - koeficient prestupu tepla 0,19 W / m2K.
Teplé hliníkové okenné stolárske výrobky (veľké okná), BEZPEČNÉ SKLO U = 1,0 W / m2K. Malé plastové okná
Teplé hliníkové dvere s tepelným mostom, BEZPEČNÉ SKLO U = 1,0 W / m2K.
Podlaha: pozdĺžne a priečne profily - krov, trapézový plech, izolačná vrstva, podlahová doska odolná proti vlhkosti, podlahová krytina z linolea, soklové lišty.
Odkvapový systém z dvoch strán.

KONTAJNER KANCELÁRSKY OBCHODNÝ PAVILÓN MASTERTEC

Máme certifikáty, schválenia alebo vyhlásenia o zhode pre všetky materiály použité pri výrobe našich prevádzok.

Pretože je konštrukcia vyrobená zo samonosného oceľového rámu, nevyžaduje základ ani poter, ale iba podperné body !!!

Ako výrobca ponúkame prevedenie objektov v akýchkoľvek rozmeroch, farbách (na výber 25), akýchkoľvek rozmeroch a usporiadaní okien a dverí.

Voliteľne na žiadosť zákazníka ponúkame možnosť dodatočného vybavenia, napríklad:

- priečky, komplexné toalety, kuchynky
- elektrické, svetelné a vykurovacie zariadenia
- klimatizácia.

Toto oznámenie slúži len pre informáciu. Realizujeme tiež projekty podľa návrhu klienta

Produkt, ktorý ponúkame v našej aukcii, je tiež dokonalým riešením na otvorenie kancelárie každého typu.

Zaisťujeme solídne spracovanie, ako aj štýlové a kvalitné vonkajšie a vnútorné vyhotovenie našich výrobkov.
Fontos
Ez az ajánlat tájékoztató jellegű. Pontosabb információkért kérjük forduljon az eladóhoz.
Vásárlási tippek
Biztonsági tippek
Eladó elérhetőségei
Üzenet küldése
Kérjük, ellenőrizze a telefonszámot: meg kell felelnie a nemzetközi formátumnak és benne kell lennie az ország kódjának.
captcha
Gépeket vagy járműveket szeretne eladni?
Mi segítünk!
Hasonló hirdetések
Wohncontainer konténerház Wohncontainer 9 950 EUR Konténerház 2021 Lengyelország, Prudnik
új Модель 42 konténerház Új Model 42 15 960 EUR Konténerház 2021 Lengyelország, ul. Przemysłowa 14, Rzeszów 35-105